✅Phù hợp cho Startup, Doanh Nghiệp nhỏ
✅ Mức độ cạnh tranh thị trường Dễ
✅ Hợp đồng tối thiểu 9 – 12 tháng
✅ Danh sách từ khóa độ cạnh tranh vừa
✅ Audit website miễn phí
✅ Tối ưu Google My Business (maps)
✅ Quảng cáo truyền thông cơ bản
✅ Biên tập nội dung chuẩn SEO cho Website
✅ Cam kết trang 1 Google
✅Cam kết KPI tối thiểu 70%
✅Phù hợp cho Doanh Nghiệp Tầm Trung, Công ty..
✅ Mức độ cạnh tranh thị trường có cạnh tranh TRUNG BÌNH
✅ Hợp đồng tối thiểu 9 – 12 tháng
✅ Danh sách từ khóa độ cạnh tranh vừa
✅ Audit website miễn phí
✅ Tối ưu Google My Business (maps)
✅ Quảng cáo truyền thông cơ bản
✅ Biên tập nội dung chuẩn SEO cho Website
✅ Cam kết trang 1 Google
✅Cam kết KPI tối thiểu 80%
✅Phù hợp cho dự án lớn
✅ Mức độ cạnh tranh thị trường độ khó cao
✅ Hợp đồng tối thiểu 9 – 12 tháng
✅ Danh sách từ khóa độ cạnh tranh CAO ( High Competition)
✅ Audit website miễn phí
✅ Tối ưu Google My Business (maps)
✅ Quảng cáo truyền thông cơ bản
✅ Biên tập nội dung chuẩn SEO cho Website
✅ Cam kết trang 1 Google
✅Cam kết KPI tối thiểu 80%