6 từ khóa SEO mà các marketer cần biết

6 từ khóa SEO mà các marketer cần biết Chọn loai từ khóa SEO thích hợp mang ý nghĩa to lớn quyết định tới lượng lưu lượng truy cập cũng như thứ hạng website cùng mức lợi nhuận của doanh nghiệp thu được. Từ khóa được xem là linh hồn và trái tim của SEO.…