Làm thế nào để SEO đúng cách?

  Làm thế nào để SEO đúng cách? Ngành SEO ở Việt Nam tồn tại và phát triển hơn 10 với các phong cách, chiến thuật đều khác nhau. Nhưng có thực tế luôn được tồn tại ở trong giới SEO Việt Nam là không biết phương pháp của người nào mới là đúng nhất.…

3 nền tảng đối hiệu quả dành cho SEO

3 nền tảng đối hiệu quả dành cho SEO Google mong muốn mang tới cho người dùng kết quả tìm kiếm tốt nhất, muốn người dùng của mình tìm thấy được kết quả có nội dung phù hợp, giá trị, rõ ràng. Google biết rằng những người dùng thường không muốn thấy đường dẫn sở…