E-A-T có vai trò gì với SEO?

E-A-T có vai trò gì với SEO? Một vài website thuộc vào YMYL đã sụt giảm thứ hạng, traffic nghiêm trọng, E-A-T được đề cập tới trên nhiều mặt báo. Tới nay, thuật ngữ E-A-T đã trở nên thịnh hành và phổ biến hơn, thậm chí là một cơ sở để cho Google có thể…

Các cách chọn keyword (từ khóa) hiệu quả

Các cách chọn keyword (từ khóa) hiệu quả Khi không chọn đúng từ khóa (Keyword) sẽ khiến bạn đi sai đường, gây ra hậu quả nghiêm trọng là dù từ khóa lên top nhưng tỷ lệ chuyển đổi hoặc lượt view của bạn vẫn rất thấp, chẳng thể bán được bất cứ sản phẩm nào.…