E-A-T có vai trò gì với SEO?

E-A-T có vai trò gì với SEO? Một vài website thuộc vào YMYL đã sụt giảm thứ hạng, traffic nghiêm trọng, E-A-T được đề cập tới trên nhiều mặt báo. Tới nay, thuật ngữ E-A-T đã trở nên thịnh hành và phổ biến hơn, thậm chí là một cơ sở để cho Google có thể…