Các cách chọn keyword (từ khóa) hiệu quả

Các cách chọn keyword (từ khóa) hiệu quả Khi không chọn đúng từ khóa (Keyword) sẽ khiến bạn đi sai đường, gây ra hậu quả nghiêm trọng là dù từ khóa lên top nhưng tỷ lệ chuyển đổi hoặc lượt view của bạn vẫn rất thấp, chẳng thể bán được bất cứ sản phẩm nào.…